Přiměřenost kontrola

Srovnává data s předdefinovanými limity rozumnosti nebo s mírou výskytu zjištěnou pro data.


Reasonableness Check

Compares data to predefined reasonability limits or occurrence rates established for the data.

Použito v metodice