Přiměřenost kontrola

Srovnává data s předdefinovanými limity rozumnosti nebo s mírou výskytu zjištěnou pro data.

Použito v metodice