Přístup

Způsob myšlení, chování, pocit atd.


Attitude

Way of thinking, behaving, feeling, etc.

Použito v metodice