Přístupová metoda

Technika používaná pro výběr záznamů v souboru, jeden po druhém, pro zpracování, vyhledávání nebo ukládání. Metoda přístupu se vztahuje, ale odlišuje se od organizace souborů, která určuje, jak jsou záznamy uloženy.


Access Method

The technique used for selecting records in a file, one at a time, for processing, retrieval or storage. The access method is related to, but distinct from, the file organization, which determines how the records are stored.

Použito v metodice