PSTN

Veřejná komutovaná telefonní síť

Komunikační systém, který nastavuje vyhrazený kanál (nebo obvod) mezi dvěma body po dobu trvání přenosu.


PSTN

Public switched telephone network

A communications system that sets up a dedicated channel (or circuit) between two points for the duration of the transmission.

Použito v metodice