RADIUS

Vzdálená autentizace Dial-in uživatelská služba

Typ služby poskytující ověřovací a účetní systém, který se často používá pro zabezpečení telefonického připojení a vzdáleného přístupu.


RADIUS

Remote Authentication Dial‐in User Service

A type of service providing an authentication and accounting system often used for dial‐up and remote access security.

Použito v metodice