RAS

Služba vzdáleného přístupu

Vztahuje se na libovolnou kombinaci hardwaru a softwaru, která umožňuje vzdálený přístup k nástrojům nebo informacím, které se obvykle nacházejí v síti IT zařízení.


RAS

Remote access service

Refers to any combination of hardware and software to enable the remote access to tools or information that typically reside on a network of IT devices.

Použito v metodice