Replikace

Ve svém širokém pojetí výpočetní techniky zahrnuje použití redundantních softwarových nebo hardwarových prvků pro zajištění dostupnosti a odolnosti proti chybám.

V kontextu databáze replikace zahrnuje sdílení dat mezi databázemi za účelem snížení pracovního zatížení mezi databázovými servery, čímž se zlepšuje výkon klienta při zachování konzistence mezi všemi systémy.

Použito v metodice