Replikace

Ve svém širokém pojetí výpočetní techniky zahrnuje použití redundantních softwarových nebo hardwarových prvků pro zajištění dostupnosti a odolnosti proti chybám.

V kontextu databáze replikace zahrnuje sdílení dat mezi databázemi za účelem snížení pracovního zatížení mezi databázovými servery, čímž se zlepšuje výkon klienta při zachování konzistence mezi všemi systémy.


Replication

In its broad computing sense, involves the use of redundant software or hardware elements to provide availability and fault‐tolerant capabilities.

In a database context, replication involves the sharing of data between databases to reduce workload among database servers, thereby improving client performance while maintaining consistency among all systems.

Použito v metodice