Samokontrola číslice

Naprogramovaná úprava nebo rutina, která detekuje chyby při transpozici a přepisu výpočtem a kontrolou kontrolní číslice.


Self‐Checking digit

Check digit verification

A programmed edit or routine that detects transposition and transcription errors by calculating and checking the check digit.

Použito v metodice