Samokontrola číslice

Naprogramovaná úprava nebo rutina, která detekuje chyby při transpozici a přepisu výpočtem a kontrolou kontrolní číslice.

Použito v metodice