Spolehlivé informace

Informace, které jsou přesné, ověřitelné a objektivní.


Reliable Information

Information that is accurate, verifiable and from an objective source.

Použito v metodice