Testování jednotky

Testovací technika, která se používá pro testování programové logiky v rámci určitého programu nebo modulu.


Unit Testing

A testing technique that is used to test program logic within a particular program or module.

Použito v metodice