Ujištění

Na základě zodpovědného vztahu mezi dvěma nebo více stranami je auditor IT odpovědný za vydání písemného sdělení, které vyjadřuje závěr o předmětech, za které zodpovědná strana odpovídá. Zajištění odkazuje na řadu souvisejících činností, jejichž cílem je poskytnout čtenáři nebo uživatelům sestavy jistotu nebo pohodlí nad předmětem.


Assurance

Pursuant to an accountable relationship between two or more parties, an IT audit and assurance professional is engaged to issue a written communication expressing a conclusion about the subject matters for which the accountable party is responsible. Assurance refers to a number of related activities designed to provide the reader or user of the report with a level of assurance or comfort over the subject matter.

Použito v metodice