Unicode

Standard pro reprezentaci znaků jako celých čísel.


Unicode

A standard for representing characters as integers.

Použito v metodice