Variabilní vzorkování

Techniku odběru vzorků používanou k odhadu průměrné nebo celkové hodnoty populace na základě vzorku, statistický model používaný pro projektování kvantitativní charakteristiky, jako je peněžní částka.


Variable Sampling

A sampling technique used to estimate the average or total value of a population based on a sample; a statistical model used to project a quantitative characteristic, such as a monetary amount.

Použito v metodice