Vstupní řízení

Techniky a postupy používané k ověření, a úpravě dat, aby se zajistilo, že do počítače budou vložena pouze správná data.


Input Control

Techniques and procedures used to verify, validate and edit data to ensure that only correct data are entered into the computer.

Použito v metodice