Základní pouzdro

Standardizovaný soubor dat vytvořených pro účely testování.


Base Case

Standardizovaný soubor dat vytvořených pro účely testování.

Použito v metodice