Základní pouzdro

Standardizovaný soubor dat vytvořených pro účely testování.

Použito v metodice