Aktivační data

Aktivace dat je koncept odblokování hodnoty v datech prostřednictvím rozvoje poznatků a jejich uvedení do činnosti. Ale s využitím (DMP), obchodníci používají velké údaje pro informování své marketingové aktivity. DMP se rychle přesouvá z "hezkého řešení" do řešení "musí mít".


Activation Data

Data Activation is the concept of unlocking value in data through development of insights and turning those insights into action. But using (DMPs), marketers are using big data to inform their marketing activity. A DMP is quickly shifting from a “nice to have” solution to a “must have” solution.

Použito v metodice