Bezpečnostní relevantní informace

Jakékoli informace v rámci informačního systému, které by mohly mít vliv na fungování bezpečnostních funkcí způsobem, který by mohl mít za následek selhání vynucení zásad zabezpečení systému nebo zachování izolace kódu a dat.

Použito v metodice