Bezpečnostní relevantní informace

Jakékoli informace v rámci informačního systému, které by mohly mít vliv na fungování bezpečnostních funkcí způsobem, který by mohl mít za následek selhání vynucení zásad zabezpečení systému nebo zachování izolace kódu a dat.


Security-Relevant Information

Any information within the information system that can potentially impact the operation of security functions in a manner that could result in failure to enforce the system security policy or maintain isolation of code and data.

Použito v metodice