Brute Force útok heslem

Způsob přístupu k zablokovanému zařízení pomocí číselných kombinací a nebo alfanumerických hesel.


Brute Force Password Attack

A method of accessing an obstructed device through attempting multiple combinations of numeric and/or alphanumeric passwords.

Použito v metodice