CONOP

Koncepce operací

Bezpečnostní popis informačního systému, jeho provozních politik, tříd uživatelů, interakcí mezi systémem a jeho uživateli a příspěvek systému k operačnímu poslání.

Použito v metodice