CONOP

Koncepce operací

Bezpečnostní popis informačního systému, jeho provozních politik, tříd uživatelů, interakcí mezi systémem a jeho uživateli a příspěvek systému k operačnímu poslání.


CONOP

Concept of Operations

A security-focused description of an information system, its operational policies, classes of users, interactions between the system and its users, and the system’s contribution to the operational mission.

Použito v metodice