EKMS

Systém správy elektronických klíčů

Interoperabilní sběr systémů vyvinutých službami a agenturami americké vlády pro automatizaci plánování, objednávání, generování, distribuce, ukládání, plnění, používání a zničení elektronických klíčů a správy jiných typů materiálů COMSEC.


EKMS

Electronic Key Management System

Interoperable collection of systems being developed by services and agencies of the U.S. government to automate the planning, ordering, generating, distributing, storing, filling, using, and destroying of electronic key and management of other types of COMSEC material.

Použito v metodice