EMSEC

Emanace bezpečnosti

Ochrana vyplývající z opatření přijatých k odmítnutí neoprávněných osob odvozených z interceptu a analýzy kompromisních emisí krypto zařízení nebo informačního systému.


EMSEC

Emanations Security

Protection resulting from measures taken to deny unauthorized individuals information derived from intercept and analysis of compromising emissions from crypto-equipment or an information system.

Použito v metodice