Generování podpisů

Používá algoritmus digitálního podpisu a soukromý klíč pro generování digitálního podpisu na datech.


Signature Generation

Uses a digital signature algorithm and a private key to generate a digital signature on data.

Použito v metodice