Imitativní komunikace

Zavedení podvodných zpráv nebo signálů do telekomunikačních signálů protivníka.


Imitative Communications Deception

Introduction of deceptive messages or signals into an adversary's telecommunications signals.

Použito v metodice