Jednodílný kód

Kód, ve kterém jsou prvky prostého textu a jejich doprovodné skupiny kódů uspořádány v abecedním, číselném nebo jiném systematickém pořadí, takže jeden zápis slouží jak pro kódování, tak pro dekódování. Jednodílné kódy jsou obvykle malé kódy, které se používají k předávání malých objemů informací s nízkou citlivostí.


One-part Code

Code in which plain text elements and their accompanying code groups are arranged in alphabetical, numerical, or other systematic order, so one listing serves for both encoding and decoding. One-part codes are normally small codes used to pass small volumes of low- sensitivity information.

Použito v metodice