Kritická úroveň

Vztahuje se na (následky) nesprávného chování systému. Čím vážnější jsou očekávané přímé a nepřímé účinky nesprávného chování, tím vyšší je kritická úroveň.


Criticality Level

Refers to the (consequences of) incorrect behavior of a system. The more serious the expected direct and indirect effects of incorrect behavior, the higher the criticality level.

Použito v metodice