Operační klíč

Klíč určený pro použití přes vzduch pro ochranu provozních informací nebo pro výrobu nebo bezpečný elektrický přenos klíčových proudů.


Operational Key

Key intended for use over-the-air for protection of operational information or for the production or secure electrical transmission of key streams.

Použito v metodice