Poskytovatel služeb externích informačních systémů

Poskytovatel služeb externího informačního systému pro organizaci prostřednictvím různých vztahů mezi spotřebiteli a výrobci, mimo jiné včetně společných podniků; obchodní partnerství; outsourcingové dohody (tj. prostřednictvím smluv, mezikontinentních dohod, obchodních ujednání), licenční smlouvy; a / nebo výměny dodavatelského řetězce.

Použito v metodice