Poskytovatel služeb externích informačních systémů

Poskytovatel služeb externího informačního systému pro organizaci prostřednictvím různých vztahů mezi spotřebiteli a výrobci, mimo jiné včetně společných podniků; obchodní partnerství; outsourcingové dohody (tj. prostřednictvím smluv, mezikontinentních dohod, obchodních ujednání), licenční smlouvy; a / nebo výměny dodavatelského řetězce.


External Information System Service Provider

A provider of external information system services to an organization through a variety of consumer-producer relationships, including but not limited to: joint ventures; business partnerships, outsourcing arrangements (i.e., through contracts, interagency agreements, lines of business arrangements); licensing agreements; and/or supply chain exchanges.

Použito v metodice