Postupy hodnocení

Doplňování

Proces přidávání hodnotících postupů nebo podrobností posuzování k postupům hodnocení s cílem adekvátně splnit požadavky organizace na řízení rizik.


Assessment Procedures

Supplementation

The process of adding assessment procedures or assessment details to assessment procedures in order to adequately meet the organization’s risk management needs.

Použito v metodice