Postupy obnovy

Akce nutné k obnovení datových souborů informačního systému a výpočetní schopnosti po selhání systému.


Recovery Procedures

Actions necessary to restore data files of an information system and computational capability after a system failure.

Použito v metodice