Povinná změna

Změňte koncovou položku COMSEC, kterou musí NSA dokončit a ohlásit ke stanovenému datu.


Mandatory Modification

Change to a COMSEC end-item that NSA requires to be completed and reported by a specified date.

Použito v metodice