Povinná změna

Změňte koncovou položku COMSEC, kterou musí NSA dokončit a ohlásit ke stanovenému datu.

Použito v metodice