Programový manažer

Majitel informačního systému

Úředník odpovědný za celkové obstarávání, vývoj, integraci, úpravu nebo provoz a údržbu informačního systému.


Program Manager

Information System Owner

Official responsible for the overall procurement, development, integration, modification, or operation and maintenance of an information system.

Použito v metodice