Rámec řízení rizik

Strukturovaný přístup používaný ke kontrole a řízení rizik pro podnik.


Risk Management Framework

A structured approach used to oversee and manage risk for an enterprise.

Použito v metodice