Řízení přístupu

Řízení přístupu je způsob, jak omezit přístup k systému nebo k fyzickým nebo virtuálním zdrojům. V oblasti výpočetní techniky je řízení přístupu procesem, kteří uživatelé získají přístup k systémům, zdrojům nebo informacím a mají určitá oprávnění.


Access Control

Access control a is way of limiting access to a system or to physical or virtual resources. In computing, access control is a process by which users are granted access and certain privileges to systems, resources or information.

Použito v metodice