Syllabary

Seznam jednotlivých písmen, kombinace písmen nebo slabiky s jejich ekvivalentními skupinami kódů, používaných pro psaní slov nebo vlastních jmén, které se v slovní zásobě kódu nevyskytují. Syllabary může být také tabulkou pravopisu.


Syllabary

List of individual letters, combination of letters, or syllables, with their equivalent code groups, used for spelling out words or proper names not present in the vocabulary of a code. A syllabary may also be a spelling table.

Použito v metodice