TCP/IP

Protokol řízení přenosu / internetový protokol

Poskytuje základ pro internet, sada komunikačních protokolů, které zahrnují přístup k médiím, přenos paketů, komunikaci v síti, přenos souborů, elektronická pošta (e-mail), emulace terminálů, vzdálený přístup k souborům a správa sítě.


TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Provides the basis for the Internet; a set of communication protocols that encompass media access, packet transport, session communication, file transfer, electronic mail (e-mail), terminal emulation, remote file access and network management.

Použito v metodice