Tlačítko Up Date

Automatický nebo manuální kryptografický proces, který nevratně upravuje stav klávesy COMSEC.


Up Date Key

Automatic or manual cryptographic process that irreversibly modifies the state of a COMSEC key.

Použito v metodice