Úroveň dopadu

Velikost škody, kterou lze očekávat v důsledku neoprávněného zpřístupnění informací, neoprávněné modifikace informací, neoprávněného zničení informací nebo ztráty informací nebo dostupnosti informačního systému.

Použito v metodice