Úroveň dopadu

Velikost škody, kterou lze očekávat v důsledku neoprávněného zpřístupnění informací, neoprávněné modifikace informací, neoprávněného zničení informací nebo ztráty informací nebo dostupnosti informačního systému.


Impact Level

The magnitude of harm that can be expected to result from the consequences of unauthorized disclosure of information, unauthorized modification of information, unauthorized destruction of information, or loss of information or information system availability.

Použito v metodice