Úroveň obav

Hodnocení přidělené informačnímu systému, v němž je uvedeno, do jaké míry musí být uplatňována ochranná opatření, techniky a postupy. Vysoké, střední a základní jsou zjištěny obavy.

Každému informačnímu systému je věnována zvláštní pozornost ohledně důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

Použito v metodice