Útok přetečení vyrovnávací paměti

Metoda přetížení předem definovaného množství místa ve vyrovnávací paměti, která může potenciálně přepsat a poškodit data v paměti.


Buffer Overflow Attack

A method of overloading a predefined amount of space in a buffer, which can potentially overwrite and corrupt data in memory.

Použito v metodice