Web Bug

Malý obrázek, neviditelný pro uživatele, umístěný na webových stránkách tak, aby umožnil třetím stranám sledovat používání webových serverů a shromažďovat informace o uživateli, včetně adresy IP, názvu hostitele, typu prohlížeče a verze, názvu operačního systému a verze a soubory cookie.


Web Bug

A tiny image, invisible to a user, placed on Web pages in such a way to enable third parties to track use of Web servers and collect information about the user, including IP address, host name, browser type and version, operating system name and version, and cookies.

Použito v metodice