Zneužití počítače

Úmyslné nebo nezodpovědné zneužití, změny, narušení nebo zničení zdrojů na zpracování informací.


Computer Abuse

Intentional or reckless misuse, alteration, disruption, or destruction of information processing resources.

Použito v metodice