Zneužití počítače

Úmyslné nebo nezodpovědné zneužití, změny, narušení nebo zničení zdrojů na zpracování informací.

Použito v metodice