Zpráva Externals

Informace mimo text zprávy, jako je hlavička, přívěs atd.


Message Externals

Information outside of the message text, such as the header, trailer, etc.

Použito v metodice