AST

Agreed service time

Synonymum pro provozní dobu služby běžně používané ve formálních výpočtech dostupnosti. Viz také výpadek / odstávka.


AST

Agreed service time

(ITIL Service Design) A synonym for service hours, commonly used in formal calculations of availability. See also downtime. 

Použito v metodice