Balíček releasu

Sada konfiguračních položek, které budou postaveny, testovány a nasazeny spolu jako jediné vydání. Každý uvolňovací balíček obvykle obsahuje jednu nebo více uvolňovacích jednotek.


Release package

A set of configuration items that will be built, tested and deployed together as a single release. Each release package will usually include one or more release units.

Použito v metodice