Call centrum

Organizace nebo obchodní jednotka, která zpracovává velké množství příchozích a odchozích telefonních hovorů.


Call centre

An organization or business unit that handles large numbers of incoming and outgoing telephone calls.

Použito v metodice