Cíl úrovně služby

Závazek, který je dokumentován v dohodě o úrovni služeb. Cíle na úrovni služeb jsou založeny na požadavcích na úroveň služeb a jsou potřebné k zajištění toho, aby služba IT mohla splnit obchodní cíle. Měly by být SMART a jsou obvykle založeny na klíčových ukazatelích výkonnosti.


Service level target

A commitment that is documented in a service level agreement. Service level targets are based on service level requirements, and are needed to ensure that the IT service is able to meet business objectives. They should be SMART, and are usually based on key performance indicators.

Použito v metodice