FTA

Analýza stromu poruch

Technika, která může být použita k určení řetězce událostí, které způsobily incident nebo mohou v budoucnu způsobit událost. Analýza stromu poruch představuje řetězec událostí pomocí logické notace v diagramu.


FTA

Fault tree analysis

A technique that can be used to determine a chain of events that has caused an incident, or may cause an incident in the future. Fault tree analysis represents a chain of events using Boolean notation in a diagram.

Použito v metodice