Kvalita

Činnost, která zajišťuje, že IT infrastruktura je vhodná a správně nakonfigurována pro podporu aplikace nebo služby IT. 


Qualification

An activity that ensures that the IT infrastructure is appropriate and correctly configured to support an application or IT service.

Použito v metodice