Mezi náklady

Zvýšení nebo snížení nákladů na výrobu jedné nebo více výstupních jednotek - například nákladů na podporu dalšího uživatele.


Marginal cost

The increase or decrease in the cost of producing one more, or one less, unit of output – for example, the cost of supporting an additional user.

Použito v metodice