Mezi náklady

Zvýšení nebo snížení nákladů na výrobu jedné nebo více výstupních jednotek - například nákladů na podporu dalšího uživatele.

Použito v metodice