Odolnost

Schopnost IT služby nebo jiné položky konfigurace odolat selhání nebo obnovit včas po selhání. Například pancéřový kabel odolává poruchám, když je vystaven stresu.


Resilience

The ability of an IT service or other configuration item to resist failure or to recover in a timely manner following a failure. For example, an armoured cable will resist failure when put under stress.

Použito v metodice